Home > Summer > FishingFishing

In Vinje municipality there are hundreds of small and larger lakes, together these lakes cover an area on 250 km2.

Fishing in Rauland, Telemark

 

Rauland, Haukeli and Vinje has a lot to offer when it comes to fishing!

You need to buy a fishing lisence for the lake you want to fish in. Children under 16 fish for free – remember valied ID.

Here you find the anglers guide and information about a common fishing licence for Rauland. 

Uvatn og Oksatjønn ligg på ca 1000 m.o.h. Det er litt vegetasjon kring vatna men dei høver seg godt til stongfiske. Vatna har flott aure med vanleg vekt på ca. 0,5 kg.

Rorgevatn (715 m.o.h) i Øyfjell kan by på aurefiske. Fisken har bra storleik, og det er ikkje uvanleg å få fisk kring ein kilo.

Rorgevatn (715 m.o.h) i Øyfjell kan by på aurefiske. Fisken har bra storleik, og det er ikkje uvanleg å få fisk kring ein kilo.

Innsjøen Totak er ca 35 km lang, og er målt til omlag 350 m på det djupaste. Det er to fiskeslag i vatnet, aure og røye. Botnen er for det meste av sand og stein, og vatnet er særs klart og fint.

Møsstrond grunneigarlag blei stifta i 1972, og tel i dag 46 medlemmer, som rår over omlag 95% av rettane i og omkring Møsvatn.

Rauland Statsalmenning er på omlag 68000 dekar høgfjell, 1300-1600 m.o.h. og går inn på kartblad Songavatn 1414I, Møsstrond 1514-IV (Statens Kartverk) eller Hardangervidda sør-øst (I.L.Dyre Vaa).

Lognvikvatn is a non-regulated lake with a maximum debth of 74 meters ( by Fundlid.) There are good  er ikkje regulert og er 74 meter på det djupaste (ved Fundlid). In the lake you find trout and Arctic chart.

Lognvikvatn og Tansvatn  are non-regulated lakes. You find trout and arctic char in the lakes. 

These private and public properties are part of Sams fishing license for Vinjes part of Hardangervidda: Storheller, Berunuten vest, Austre Vollane, Mogen, Li and various small properties in and around Bitdal in addition to Rauland Statsallmenning.

This fishing license area include these, among other lakes; Mannevasstjønn, Mannevatn, Holmasjøen, Poddevatna and parts of Bordalsvatn, Sandvatn and Årmotvatni (see map) 

Heile eigedomen er på ca 90000 dekar, og ligg i høgdelaget frå 900 til 1400 m.o.h. Sportsfisket, småviltjakta og dei 7 hyttene som ligg spreidde på eigedomen er opne for alle.

Fiskeguiden viser kor lett det er å få tilgang til eit spennande og variert fiske i dei mange vatna og vassdraga i kommunen, heile året.


Kjøp fiskekort på sms/nett

(Trykk for større bilde)
Du kan også kjøpe fiskekort på Inatur.no


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.