Link tab titleRauland Maskin AS > Våre tjenester


Maskinentreprenør. Vi utfører gravearbeid, masseforflytning og brøyting.

Rauland Maskin AS
Phone: 90 22 12 34
Email: bsSPAMFILTER@raulandmaskin.no (Remove SPAMFILTER from the address)

Postboks 35, 3884 Rauland


Våre tjenester

Prosjektering, teikning og byggesøking av byggeprosjekt som hytter, hus, garasjar etc.

Alle typer grunnarbeid, infrastruktur med veg, vatn, avløp og straum for bustad- og hyttefelt.

Graving av tomter til hytter og hus.

Landmåling.

Levering og montering av pumpestasjonar og infiltrasjonsanlegg.

Anleggsrørlegging, levering og sveising av PE-ledningar. Vi har tilsette med ADK-godkjenning og sveisesertifisering.

Tørrmuring, hageopparbeiding og hellelegging.

Vegvedlikehald og levering av ulike typer grus.

Massetransport og andre transportoppdrag.This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.