Home > Aktør > Rauland Hyttevelforening > Vedtekter


- En konstruktiv og aktiv samarbeidspartner i Rauland.


Vedtekter

Rauland hyttevelforening har som formål å arbeide for økt medlemsmasse og god trivsel blant sine medlemmer.

Virksomheten til Rauland hyttevelforening er regulert gjennom vedtektene. Disse ble sist revidert på årsmøtet i 2017.

Last ned vedtektene her:    (2017-versjon)This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.