Home > Aktør > Rauland Hyttevelforening > Om foreningen


- En konstruktiv og aktiv samarbeidspartner i Rauland.

Rauland Hyttevelforening
Phone: 930 59 316
Email: postSPAMFILTER@rhvf.no (Remove SPAMFILTER from the address)

Årsmøte 2009


Om foreningen

Rauland Hyttevelforening er ikke bare den største hyttevelforeningen i Vinje, den har ogsåen lang og rik tradisjon ved at den ble etablert allerede i 1983. 

Om foreningen.

Rauland hyttevelforening ble stiftet i 1983 og er med sine over 600 medlemmer den største hyttevelforeningen i Vinje. Vårt virkefelt strekker seg fra Raulandsfjell i vest til Bossnuten i øst. Styret i hyttevelforeningen består av seks faste medlemmer. Styret velges på årsmøte for to år av gangen. 

Stor utvikling

Mye skjer i Rauland. Det har vært en formidabel utbygging i området og Rauland framstår i dag som ett av de mest fortettede hytteområdene i Telemark. Utbyggingstakten er fortsatt høy og aktivitetene blir stadig flere. Utfordringene er derfor hele tiden å finne den vanskelige balansegangen mellom utvikling og bevaring. Nye utbyggingsplaner, tryggere skiløyper, sikring av ”sluser” ut i friområdene, rennovasjonstjenester, strømpriser og hytteeieres rettigheter er bare noen stikkord i denne sammenhengen.

Våre oppgaver

Rauland hyttevelforening har som hovedoppgave å ivareta medlemmenes interesser. Det gjør vi best ved å holde et våkent øye over de sentrale aktører i området. God kommunikasjon med instanser som Vinje kommune, Rauland Kraftforsyningslag, grunneiere og utbyggere i Rauland er derfor en forutsetning for at hyttevelforeningen skal gjøre en nok god jobb. Dette samarbeidet gir oss muligheter til å holde oss oppdatert på det som skjer i området og dessuten mulighet til å være med på å påvirke utviklingen.

Sosiale aktiviteter

En annen viktig oppgave for Rauland hyttevelforening er å skape trivsel for medlemmene gjennom sosiale aktiviteter. Lengst tradisjon har det årlige påskeskirennet for barn på Vierli som arrangeres umiddelbart etter årsmøtet på langfredag. I tillegg har Hyttevelforeningen etablert som fast tradisjon det såkalte Høstmøtet, gjerne i sammenheng med skolenes høstferie, der vi kombinerer viktig informasjon med sosialt fellesskap og lokale kulturinnslag.


Påskeskirenn


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.