Home > Aktør > Rauland Hyttevelforening > Bli medlem!


- En konstruktiv og aktiv samarbeidspartner i Rauland.


Bli medlem!

Ta kontakt og meld deg inn!

Kontakt oss:

Leder:  lederSPAMFILTER@rhvf.no <lederSPAMFILTER@rhvf.no> (Remove SPAMFILTER from the address)

Kontakt:  postSPAMFILTER@rhvf.no <postSPAMFILTER@rhvf.no> (Remove SPAMFILTER from the address)

Rauland i sterk vekst

Rauland er i dag ett av landets hurtigst voksende hytteområder og man regner med at tallet på hytter i velforeningens nedslagsfelt nærmer seg 2000.

Hyttevelforeningen har derfor et stort ubrukt potensial når det gjelder nye medlemmer.

Vår oppfordring er derfor: Bli medlem!

Årskontingenten er for tiden kr. 250,-. Jo flere medlemmer vi er dess mer tyngde og gjennomslagskraft får vi.

Meld deg inn

Vedlagt lenke til skjema for innmelding i Rauland hyttevelforening:

Per post.

Digital innmelding.This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.