Home > Aktør > Rauland Fjellkyrkje - Telemarkskatedralen > Om Rauland Fjellkyrkje


- Himmelsk landemerke i fjellheimen


Om Rauland Fjellkyrkje

Snøhetta har tegnet Rauland Fjellkyrkje

Det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta har tegnet sitt første kirkebygg, og det skal ligge i Rauland med praktutsikt mot Hardangervidda.

Rauland fjellkirke blir et spektakulært og himmelsk landemerke i fjellheimen

Det spektakulære prosjektet er tegnet av "opera"-arkitektene Snøhetta og kunstnerisk ledet av kirkekunstner Borgny Svalastog og hennes kurator Per Bjarne Boym.

Fjellkirken i Rauland er Snøhettas første kirkebygg

– Dette vil bli et nasjonalt ikonbygg, mener prosjektleder Rune Lia.

Nå gjenstår bare finansiering.

Tomten, som er ferdig regulert, ligger på en avsats i landskapet på 1066 m.o.h. 60 meter lavere enn toppen av Holtarheisen og med Silkedalen i nordøstlige retning, synlig fra mange steder i Rauland og dermed et landemerke både for hytte – og bygdefolk.

Helårsatkomst og overnattingsanlegg

Det blir lagt til rette for helårsatkomst og et overnattingsanlegg er tegnet inn på et lavere nivå.

Kirkebygget som gir inntrykk av å balansere på fjellknausen med tyngdepunkt under alteret vil bestå av et kirkerom og et kirketorg med en portal mellom. All kunstnerisk utsmykning er tegnet av Borgny Svalastog og hennes kurator.

Se presentasjon:

Last ned her:


Last ned artikkel i Dagens Næringsliv

Trykk for stort bilde


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.