Home > Aktør > Neset Telemark > Draumkvedet - Trettandagsjol


- I Telemark, den norske rosemalingens vugge, ligger et enestående feriested.

Neset Telemark
Phone: +47 908 70 700
Email: bente.tvengeSPAMFILTER@gmail.com (Remove SPAMFILTER from the address)


Draumkvedet - Trettandagsjol

Velkomen til konsert med Ingvill Buen Garnås i Torvetjønnstoga 6. januar 2017.

Klikk for å forstørre.

Denne gangen er det Ingvill Buen Garnås som kveder Draumkvedet i Magnus Brostrup Landstad sin versjon.

"Landstad nytta Maren Ramskeid frå Kviteseid si framføring som rettesnor. I norske Folkeviser frå 1853 tok han med både hennar versjon åleine og ein eigen meir utbygd versjon med vers frå ulike kjelder. I Ramskeid og Landstad sine versjonar er det bodskapet om nåde som avrundar forteljinga. 

Arkivmaterialet på Draumkvedet syner elles stor variasjonan i tekst- og tonetilfang, noko som tilseier at Draumkvedet ein gong blei framført på mange ulike måtar. 

Ingvill Buen Garnås brukar såleis også både kjende og meir ukjende gamlestevtonar i si framføring».

Det blir kun en forestilling i år så det lønner seg å være tidlig ute.

VI serverer suppe m/brau etter forestillingen i fjoset for de som ønsker det.

6. January 2017

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
         V    


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.