Home > Aktør > Høgskolen i Søraust-Noreg - Rauland


- Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk

Høgskolen i Søraust-Noreg - Rauland
Phone: 35 95 29 00
Email: raulandSPAMFILTER@hit.no (Remove SPAMFILTER from the address)
Web: Nettside

3864 Rauland


 

Tradisjonskunst

Institutt for folkekultur på studiestad Rauland ligg i Vinje kommune og har ansvar for utdanningstilboda i folkemusikk og folkekunst ved HiT.

Rauland er ei bygd med rike tradisjonar innan folkekunst og folkemusikk og fleire kjende kunstnarar har budd og arbeidd her.

Studentarbeid:

Aktuelt:

Onsdag 10. mai kjem Torgeir Straand og Lars-Ingar Meyer Fjeld til Årestoga på Raulandsakademiet. Sams for desse karane er at dei stod fram som gode spelemenn i ung alder - båe spela dei seg beint gjennom B- klassa - var A-klassingar i 20-årsalderen.

Hans og Rasmus Kjorstad frå Nordgard Kjorstad i Sør-Fron er to unge og markante felespelarar i det unge folkemusikkmiljøet i Noreg. Onsdag 15. mars kjem dei til Årestoga på Raulandsakademiet.

Rauland internasjonale vinterfestival opnar med konsert i Årestoga på Raulandakademiet onsdag 15. februar. Her får du møte Agder-trioen Raabygg.

Laurdag 18. februar kan du sjå Aaslaug Vaa sin film om kvedartradisjonene på Møsstrond på Rauland. Filmen vert vist som ein del av Rauland internasjonale vinterfestival.

Rauland internasjonale vinterfestival er 5 intensive dagar med folkemusikk og tradisjonskunst og ein møteplass for utøvarar frå mange land i flott vinternatur. Set av 15-19. februar 2017.

Vårprogrammet inneholder blant andre uoppdaga slåtter fra Agder, unge og markante felespillere fra Sør-Fron og en prisbelønt norsk bluesgitarist. Se programmet her.

Benedicte Maurseth har nyleg vore i Vinje for å presentere boka si om spelemannen Knut Hamre. Onsdag 23. november kjem ho att, og no har ho med seg hovudpersonen! I Årestoga på Raulandsakademiet vert det konsert, opplesing og samtalar frå boka. 

Onsdag 26. oktober står ein slåttekomponist frå Lom i fokus i Årestoga på Raulandakademiet, og musikarane du møter er Aslak Brimi, Bjørn Kåre Odde og Øyvind Sandum.

Onsdag 5. oktober er det duka for ein konsert på Rauland der improvisasjon, kommunikasjon og speleglede er i fokus. Me skal møte gruppa VRANG, som er sett saman av Tuva Færden, Maja Gravermoen Toresen og Jon Hjellum Brodal.

Onsdag 7. september er det ei heilt spesiell hending på konsertfronten i Rauland; Frå Austin, Texas og Finland kjem eit eksotisk og høgst kompetent ensemble med Erik Hokkanen i spissen.

Se film:This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.